Naprapaattiyhdistyksen jäsenyys

Jäsenyys

Suomen Naprapaattiyhdistys on toiminut jäsentensä edunvalvontajärjestönä vuodesta 1976. Yhdistyksen tehtävänä on ajaa jäsentensä etua terveydenhuollon toimijana, järjestää koulutuksia ja edistää naprapatian tunnettavuutta Suomessa. 

Jäsenmaksut, liittymismaksu ja kannatusmaksu kaudella 2024-2025:

Liittymismaksua ei ole
Perusjäsenet 300€
Osa-aikaeläkeläiset ja vastavalmistuneet kolme ensimmäistä vuotta 150€
Eläkeläiset 50€
Opiskelijat koko opiskeluajalta 50€
Kannatusjäsenet alkaen 50€ 

Äitiys-/vanhempainvapaan tai pitkän sairausloman jälkeen maksua voidaan sovitella, ota yhteys info@naprapaattiyhdistys.fi 

Jäsenyys tulee voimaan maksamalla jäsenmaksu eräpäivään mennessä ja on voimassa laskutuskauden loppuun asti. Valmistuneiden jäsenten vastaanottotiedot julkaistaan "Lähin naprapaatti" -sivuilla, jos/kun jäsen niin haluaa (ei kannatus- tai eläkeläisjäsenet). 

Jäsenyyttä voi anoa naprapaatin koulutuksen saaneet kuntousalan ammattilaiset sekä naprapatian tutkinto-opiskelijat. Voit täyttää lomakkeen (PDF) ja lähettää sen liitteineen sähköpostilla tai tulostaa tiedoston ja postittaa sen (kts. osoitetiedot alapalkista).

» Lataa Suomen Naprapaattiyhdistyksen jäsenhakemuslomake (pdf)

Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu sääntöjen 5 § mukaisesti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistykselle. Jäsenlaskun maksamatta jättäminen ei tarkoita eroilmoitusta. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Eronneen/erotetun jäsenen tiedot poistetaan yhdistyksen www-sivuilta ja keskustelufoorumista.  

Tietosuoja-asetus

Kun anot jäsenyyttä, hyväksyt samalla, että tietosi säilytetään hallituksen valitsemassa rekisteripalvelussa (Tietosuoja-asetus GDPR). Suomen Naprapaattiyhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä Yhdistysavain-palvelussa. Emme kerää mitään henkilötietoja muilta kuin jäseniltä. Tietoja käytetään yhdistyksen asioista tiedottamiseen ja laskuttamiseen/laskujen maksun seurantaan. Tämän lisäksi on varsinaisten jäsenten yhteystiedot julkaistu myös tämän sivuston Lähin naprapaatti -sivulla. Jos haluat päästä katsomaan sinusta talletettuja tietoja tai haluat tietosi poistettavan, laita pyyntö yhdistyksen sihteerille osoitteeseen info@naprapaattiyhdistys.fi. 

Yhdistys » Jäsenyys