Suomen Naprapaattiyhdistys

Toiminta

Sääntöjensä mukaisesti yhdistys toteuttaa tiedottamista niin sisäisesti kuin ulkoisesti, valvoo jäsentensä etuja ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa.

Sisäisesti tiedotamme jäsenistölle keskeisistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin markkinoiden osaamistamme ja lisäten tunnettavuuttamme. Jäsentemme etua valvomme suoraan sekä yhteistyökumppaneidemme kautta. 

Ammattitaitoa ylläpitäviä ja kehittäviä koulutuksia järjestetään 1-2 x vuodessa. Tämän lisäksi yhteinen toiminta ja luottamus mahdollistavat useampien koulutustapahtumien järjestämisen yhteistuumin. Jatkuva kouluttautuminen tekee yhdistyksemme jäsenistä luotettavan ja asiantuntevan ammattiverkoston potilaiden tarpeisiin ja viranomaisyhteistyöhön.

Yhteistyökumppanit

Sidosryhmäyhteistyömme keskeisimmissä rooleissa ovat Suomen Tule ry sekä IFONA.

Edustajamme Suomen Tule ry:ssä on Merja Avola sekä IFONA:ssa Vesa Ylinikkilä.  

 

Yhdistys » Toiminta