Ergonominen neuvonta

Ergonomisella neuvonnalla pyritään vähentämään työympäristön ja arjen tuomia kuormittavia tekijöitä vaivaa ylläpitävinä tekijöinä. 

Yhdessä lääkinnällisellä harjoitusterapialla ja ergonomisella neuvonnalla pyritään palauttamaan japarantamaan toimintakykyä, ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä ylläpitämään pidempiaikaisia hoitotuloksia.

Naprapatia » Hoitomenetelmät » Ergonominen neuvonta