Naprapatia:

Tieteelliset näytöt

Ruotsissa Tukholman Karoliinisessa Instituutissa tehty tutkimus osoittaa naprapatian olevan tehokas hoitomuoto lyhyt- ja pitkäaikaisista niskakivuista kärsiville potilaille.

Tutkimuksen teki Karoliinisessa instituutissa naprapaattina ja tutkijana työskentelevä Eva Skillgate. Koehenkilöiden terveydentila tutkittiin vakavien sairauksien poissulkemiseksi. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toiset olivat naprapaatin hoidossa ja toiset puolestaan saivat hoitosuositusten mukaisia ohjeita lääkäriltä.

Eroja lääkärin antamien hoito-ohjeiden ja naprapaatin antaman hoidon välillä voidaan pitää tilastollisesti merkittävinä. Naprapaatin hoidossa olleista 67 % ilmoitti kivun vähentyneen merkittävästi ja 75 % ilmoitti toimintakyvyn parantuneen hoidon ansiosta. Lääkärihoidossa olleilla vastaavat luvut olivat 50 % ja 58 %.

Naprapatia » Tieteellinen näyttö